Artykuły z kategorii

Aktualności

Fotorelacja z Konferencji pt. „Innowacje…

15-06-2018

W dniu  8 czerwca 2018 r. w Olsztynie Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zorganizował konferencję pt. „Innowacje w rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej - doświadczenia regionalne i krajowe“  w ramach obchodów VI Warmińsko...

Więcej

Ostatnie Wydarzenia z Warmii i Mazur

Foto-reportaż ze spotkania zespołów ds. …

26-03-2018

W dniu 23 marca  2018 roku w Olsztynie  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zorganizował spotkanie pt. „Podmioty ekonomii społecznej jako partner samorządu w świadczeniu usług publicznych”  w ramach...

Więcej

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej

Foto-relacja ze spotkania monitoringoweg…

09-02-2018

W dniu 2 lutego  2018 roku w Olsztynie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP  wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zorganizowało spotkanie monitoringowe...

Więcej

Promocja Ekonomii Społecznej w Regionie

Fotorelacja z posiedzenia Kapituły Znaku…

27-04-2018

W dniu 11.04.2018 r. w siedzibie Urzędu Marszłakowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Warmińsko-Mazurskiej Kapituły Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny“. Spotkanie oraz obrady prowadziła Przewodnicząca Kapituły Certyfikującej-...

Więcej

Archiwalne wydarzenia

Foto-relacja ze spotkania Regionalnej P…

26-10-2017

  W dniach 19-20 października  2017 r. w Lidzbarku Warmińskim odbyło  się  spotkanie wzmacniające sieć podmioty reintegracyjne z województwa warmińsko-mazurskiego.Spotkanie zorganizowane było w ramach projektu pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego...

Więcej

Informacje dla przedsiębiorstw społecznych

WARMIA I MAZURY DLA DUŻEJ RODZINY

04-12-2017

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego WARMIA I MAZURY DLA DUŻEJ RODZINY   Program Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego ma na celu wsparcie i wzmocnienie rodzin wielo­dzietnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego poprzez stwo­rzenie katalogu miejsc przyjaznych rodzinie...

Więcej