W dniach 22-23 listopada 2018 r.  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  zorganizuje w Lidzbarku Warmińskim  kolejne spotkanie członków Regionalnej Platformy Na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej - sieć kooperacji CIS, KIS, ZAZ, WTZ. Głównym celem spotkania będzie dalsza  praca nad  rzecz środowiska podmitów reintegracyjnych, a także wybór nowych władz sieci. Na  spotkaniu nie zabraknie dyskusji na temat  stojących wyzwań oraz oczekiwań stojących przed podmiotami ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym z Warmii i Mazur.

 

W dniu 7 grudnia 2018 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie organizuje  konferencja dot. Współpracy Biznesu-Nauki i Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach. Głównym celem wydarzenia jest popularyzowanie sektora przedsiębiorczości społecznej, nawiązywanie współpracy międzysektorowej, a także  budowanie relacji komercyjnego biznesu z wiodącymi Podmiotami Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach. 

 

W dniu 13 grudnia 2018 r. w Olsztynie odbędzie się posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES). Tematem przewodnim spotkania będą zmiany ustrojowe wokół dokumentów związanych
z ekonomią społeczną w Polsce, w tym z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej. Na spotkaniu zostanie powołany zespół roboczy ds. współpracy nauki i ekonomii społecznej funkcjonujący przy RKRES. Posiedzenie Komitetu będzie również okazją do poznania nowych członków Komitetu, którzy wiosną bieżącego roku zostali rekomendowani przez przedstawicieli RKRES.

zdjęcie newsletter