W dniach 9-10 listopada 2017 r. odbyło się 2 dniowe spotkanie dla przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Sieci Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej zorganizowane w ramach projektu pozakonkursowego  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego pt. „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach” w siedzibie Przedsiębiorstwa Społecznego „Garncarska Wioska“ w Kamionce. Głównym założeniem spotkania było dalsze wzmacnianie Sieci OWES oraz wymiana informacji i doświadczeń w zakresie standardów, narzędzi pracy oraz dokumentacji stosowanych w OWES, jak również omówienie współpracy na linii ROPS-OWES w ramach realizowania wspólnych inicjatyw w latach 2017-2020. Gościem spotkania był przedstawiciel Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Pan Jakub Schimanek, który zaprezentował założenia przyszłej akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz kluczowe zmiany w Ustawie o Spółdzielniach Socjalnych. Samorząd województwa reprezentowała Pani Dorota Solnicka- zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie. Podczas spotkania przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Sieci Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej mieli okazje do wymiany doświadczeń, metod i narzędzi pracy, przygotowania rekomendacji co do dalszych działań i przyszłych projektów. Drugi dzień spotkania poświęcony był wspólnej pracy nad folderem oferty turystycznej  PES w woj. warmińsko-mazurskim. Uczestnicy spotkania podzieleni według subregionów swojego codziennego funkcjonowania wybrali podmioty  ekonomii społecznej, które powiny znaleść się w niniejszym katalogu ze względu na ciekawą ofertę swoich produktów i usług.  Następnym punktem spotkania była prezentacja założeń projektu pozakonkursowego ROPS z zakresu koordynacji ES w regionie na lata 2018-2020. Na zakończenie spotkania uczestnicy zapoznali się z zasadami edukacyjnej gry planszowej „Ekonomia Społeczna“ i pracownicy OWES przystąpili do wspólnej rozgrywki gry, która w kolejnych latach będzie wykorzystana jako narzędzie edukacyjne dla nauczycieli w celu rozwoju ekonomii społecznej w środowisku szkolnym. W dwudniowym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Inkubatorów Przedsiębiorczości Społecznej z województwa warmińsko-mazurskiego tj.: kadra zarządzająca OWES, doradcy kluczowi, biznesowi, specjalistyczni, a także animatorzy.

 IMG 9882 Large
IMG 9884 Large

IMG 9883 Large

IMG 9885 Large

IMG 9888 Large

IMG 9890 Large

IMG 9892 Large

IMG 9895 Large

IMG 9898 Large

IMG 9911 Large

IMG 9900 Large

IMG 9904 Large

IMG 9906 Large

IMG 9905 Large

IMG 9910 Large

IMG 9919 Large

IMG 9925 Large

IMG 9928 Large

IMG 9929 Large

IMG 0008 Large

IMG 0010 Large

IMG 0011 Large

 IMG 9934 Large

IMG 9937 Large

IMG 9935 Large

IMG 9937 Large

IMG 9938 Large

IMG 9940 Large

IMG 9942 Large

IMG 9947 Large

IMG 9952 Large

IMG 9958 Large

IMG 9959 Large

 

IMG 9998 Large

IMG 9999 Large