Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wraz z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej z Ełku zorganizował  w dniu 11 czerwca  2018 roku w Ełku spotkanie monitoringowe OWES w ramach projektu pozakonkursowego ROPS pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”.

Głównym celem spotkania było monitorowanie postępu realizowanych działań wynikających z funkcjonowania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku oraz Inkubatorów  Przedsiębiorczości Społecznej działającychw subregionie ełckim. Omówiono sprawy bieżące związane z rozwojem sektora ekonomii społecznej w naszym województwie.

Spotkanie otworzyła przedstawicielka OWES-ów, która przywitała gości, a następnie przekazała informacje na temat funkcjonowania OWES w Ełku, IPS-ów oraz zespołów ds. ekonomii społecznej w subregionie ełckim. Następnie animator OWES w Ełku przedstawił podjęte inicjatywy w środowisku popegeerowskim we wsi Chełchy oraz Wronki z subregionu ełckiego. Celem realizowanych inicjatyw jest nabywanie kompetencji zawodowych na rynku pracy tj.: pomoc przy zakładaniu działalności, wpisie do  KRS, współpraca z samorządem, wszelkie działania aktywizacyjne. Wieś Chełchy jest przykładem środowiska mocno zdegradowanego społecznie,
w którym można  byłoby  zastosować działania z zakresu ekonomii społecznej.

W dalszej części spotkania zaprezentowano  spoty  promocyjne ekonomii społecznej przygotowane przez Stowarzyszenie Adelfi w ramach projektu OWES. Przedstawiciele ROPS Olsztyn zasygnalizowali, iż istnieje możliwość umieszczenia niniejszych filmów na wojewódzkim portalu ekonomii społecznej www.es.warmia.mazury.pl .

W kolejnej części spotkania poruszono temat przedsiębiorczości społecznej i jej edukacji
w szkole. Przedstawiciele ROPS zaproponowali by zachęcać szkoły do udziału w przyszłorocznych konkursach ekonomii społecznej organizowanych przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Zasygnalizowano również, iż ROPS planuje przy współpracy  z  Kuratorium Oświaty i przedstawicielami z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie organizacje Wojewódzkiej Olimpiady edukacyjnej z wiedzy o przedsiębiorczości społecznej.

W drugiej części spotkania przedstawiciel ROPS omówił zagadnienie dotyczące prowadzenia listy przesiębiorstw społecznych. W tym celu Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społeczneji z Warmii i Mazur w ramach realizowanych projektów zobligowane są do weryfikacji  statustu przedsiębiorstw społecznych podmiotom, którym udzielili wspracia finansowego w postaci dotacji. W przypadku podmiotów, które nie zostały wsparte przez OWES weryfikacji statutu dokonują OWESy na ich wniosek.

Na zakończenie spotkania przedstawiciele ROPS omówili harmonogram wydarzeń w drugim półroczu bieżącego roku w związku z realizacją działań projektu pozakonkursowego ROPS:

 • 26 – 29 czerwca 2018 r. - Wizyta studyjna do Włoch;
 • Lipiec- sierpień  2018 r. - Praca nad  Biuletynem;
 • 13-15 września 2018 r. – Forum Inicjatyw Lokalnych w województwie warmińsko-mazurskim;
 • 21 września 2018 r. – wizyta studyjna – województwo warmińsko-mazurskie;
 • 26-28 września 2018 r. - Wizyta studyjna dla przedstawicieli JST;
 • 3 października 2018 r.  - Spotkanie z nauczycielami „Ekonomia społeczna w szkole“;
 • 11-12 października 2018 r.– Wizyta studyjna OPS;
 • 18-19 października 2018 r. – Regionalna Platforma na rzecz ES;
 • 6 listopada 2018 r. - Spotkanie branżowe dla PES;
 • 21 listopada 2018 r. -    Spotkanie RKRES;
 • 30 listopada 2018 r. - Spotkanie monitoringowe OWES Elbląg;
 • 7 grudnia 2018 r. - Spotkanie nauka-biznes-ekonomia społeczna.

W związku z zainicjowaniem współpracy instytucji z Polski Wschodniej tj. ROPS Kielce, Rzeszów, Lublin, Białystok, Olsztyn, planuje się organizację trzydniowej wizyty studyjnej w woj. warmińsko-mazurskim. Termin wizyty zaplanowano na 13-15 września 2018 roku.

DSC 0677DSC 0677DSC 0677DSC 0677DSC 0677DSC 0677DSC 0677DSC 0677DSC 0677DSC 0677DSC 0677DSC 0677DSC 0677DSC 0677DSC 0677DSC 0677DSC 0677DSC 0677DSC 0677DSC 0677DSC 0677DSC 0677DSC 0677DSC 0677DSC 0677DSC 0677

Zdjęcia udostępnionę dzięki uprzejmości Pana Karola Paszkowskiego autora zdjęć.