Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  zorganizował w dniu  14 grudnia 2017 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie  seminarium pt „Szkoła jako miejsce rozwoju  ekonomii społecznej w kraju”. Spotkanie skierowane było do przedstawicieli  środowiska uczelni wyższych, szkół średnich, kuratorium oświaty. Ideą seminarium było przybliżenie środowisku szkolnemu tematyki ekonomii społecznej,  jak i związanej z nią infrastruktury, która od kilku lat prężnie rozwija się w kraju i naszym województwie. Seminarium było okazją do prowadzenia dialogu, który pozwolił na wzajemną wymianę informacji i doświadczeń. Z ramienia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wystąpiła Dyrektor Wiesława Przybysz, która kompleksowo omówiła całą infrastrukturę wsparcia ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach. Podczas spotkania ekspert z Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych z Warszawy Damian Staniszewski przedstawił proces i etapy powstawania spółdzielni uczniowskich w szkołach na przykładzie dobrych praktyk z kraju. Z kolei Hubert Górski, przedstawiciel Stowarzyszenia ADELFI z Ełku, przewodnik turystyczny, pilot wycieczek turystycznych, ale przede wszystkim nauczyciel z Zespołu Szkół nr 1 w Ełku podzielił się praktycznym doświadczeniem we wdrażaniu tematyki przedsiębiorczości społecznej  w środowisku szkolnym na terenie subregionu ełckiego. Pan Górski opowiedział o ciekawych inicjatywach angażujących młodzież szkolną w działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i wolontariatu.Na koniec spotkania wystąpił Pan Remigiusz Dobkowski członek zarządu Stowarzyszenia WAMACOOP w Olsztynie, który opowiedział o interesujących przykładach funkcjonowania spółdzielczości uczniowskiej w krajach skandynawskich, ale także południowej części Europy m in. z Włoch. Pan Dobkowski podzielił się również wiedzą nt. działań podejmowanych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie na rzecz utworzenia spółdzielni uczniowskich na terenie subregionu olsztńskiego. Podczas seminarium  dużym zainteresowaniem cieszyła sie gra edukacyjna „Ekonomia Społeczna” jako narzędzie, które może być w przyszłości wykorzystywane jako praktyczny element uzupełniający zagadnienia z zakresu przedsiębiorczości społecznej na terenie szkoły. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie planuje wdrażać bezpłatnie gre planszową wśród szkół średnich, szkół branżowych pierwszego stopania, techników oraz  uczelni wyższych z woj. warmińsko-mazurskiego w ramach nowego projektu pozakonkursowego „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach“ w latach 2018-2020.

W załączeniu materiały ze spotkania:

Ekonomia_społeczna_Dyr._Przybysz_14.12.2017.pdf

Spółdzielnie_uczniowskie_Damian_Staniszewski.pdf

Gra_Ekonomia_społeczna.pdf

Hubert_Górski_Zespół_Szkół_nr_1_w_Ełku.pdf

OWES_z_Warmii_i_Mazur_-dane_kontaktowe-.pdf

Ankieta_dla_szkół.pdf

Program_seminarium_14.12.2017.pdf

IMG 0343 Large

IMG 0340 Large

IMG 0342 Large

IMG 0349 Large

IMG 0361 Large

IMG 0364 Large

IMG 0368 Large

IMG 0378 Large

IMG 0379 Large

IMG 0380 Large

IMG 0382 Large

IMG 0383 Large

IMG 0385 Large

IMG 0391 Large

IMG 0386 Large

IMG 0390 Large