Formularz do wypełnienia celem uczestnictwa w doradztwie eksperkicm z zakresu tworzenia lokalnych programów rozwoju usług społecznych

Formularz_Zgłoszeniowy_uczestnika_podczas_doradztwa_eksperckiego_Lokalne_programy_rozwoju_usług_społecznych._x.pdf

 

Formularz do wypełnienia celem uczestnictwa w spotkaniu  Regionalnej Platformy Współpracy na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w dniach 22-23.11.2018 r. Formularz_Zgłoszeniowy_uczestnika_22-23_listopada_2018_r_w_Hotelu_Krasicki_w_Lidzbarku_Warmińskim._x.pdf

 

Formularz do wypełnienia celem uczestnictwa w doradztwie eksperkicm z zakresu stosowania klauzl społecznych w zamówieniach publicznych 25-26.10.2018 r. w Hotelu Anders w Starych Jabłonkach

Formularz_Zgłoszeniowy_uczestnika_kaluzule_społeczne_25-26.10.2018_r._x.pdf

 

Formularze do wypełnienia celem uczestnictwa w spotkaniu pn.  „Forum Inicjatyw Lokalnych“ – w poszukiwaniu modelu aktywnej gospodarki, tworzeniu miejsc pracy w podmiotach  ekonomii społecznej  Polski Wschodniej w  dniach  11-13 października 2018 r.: Formularz_zgłoszeniowy_NR_1_11-13.10.2018.pdf oraz Formularz_Zgłoszeniowy_NR_2uczestnika_FIL_11-13.10.2018_r._x.pdf

 

Formularz_Zgłoszeniowy_Doradztwo_Eksperckie_dla__JST.pdf-dla przedstawicieli JST biorących udział w cyklu doradztw eksperckich z zakresu tworzenia Lokalnych Programów Rozwoju Ekonomii Społecznej / Zlecanie Zadań PES

Formularz_Zgłoszeniowy_Uczestnika_Wyjazdu_studyjnego_dla_WTZ-ZAZ_4-5.X.2018_r._woj._warmińsko-mazurskie.pdf -dla przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych WTZ oraz ZAZ

Formularz_Zgłoszeniowy_Uczestnika_Wyjazdu_studyjnego_dla_PES_11-12.X.2018_r._woj._warmińsko-mazurskie.pdf-dla przedstawicieli KIS oraz CIS

Formularz_Zgłoszeniowy_uczestnika_Wyjazdu_studyjnego_do_PES_26-28.09.2018_r._x.pdf-dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego

 

Deklaracja_przystąpienia_do_projektu_EKONOMIA_SPOŁECZNA_NA_WARMII_I_MAZURACH_DOCX.DOCX

Ankieta_do_wypełnienia_dla_podmiotu_ubiegającego_sie_o_certyfikację_Z_P.doc

 

 Wzory dokumentów do pobrania w Konkursie "Samorząd, Przedsiębiorstwo, Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej w woj. warmińsko-mazurskim":

1) Załącznik_nr_1_-_Wzór_rekomendacji_dla_Samorządu_przyjaznego_ekonomii_społecznej.DOCX

2) Załącznik_nr_2_Wzór_rekomendacji_dla_Przedsiebiorstwa_przyjaznego_ekonomii_społecznej.DOCX

3) Załącznik_nr_3_Wzór_rekomendacji_dla_Szkoły_przyjaznej_ekonomii_społecznej.DOCX

 

regulamin__Platforma_Współpracy_na_Rzecz_Rozwoju_ES.DOC

Deklaracja_przystąpienia_do_platformy_reintegracyjnej.docx

  

Filmy-Spoty  Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach 

 Kluby Integracji Społecznej https://www.youtube.com/watch?v=nlY426DDhMAj

Centra Integracji Społecznej https://www.youtube.com/watch?v=L8aUVKfG3nA

Spółdzielnie Socjalne https://www.youtube.com/watch?v=vvakW3rBDZI

Wioski Tematyczne https://www.youtube.com/watch?v=QpGaO38Yp48

Organizacje Pozarządowe https://www.youtube.com/watch?v=pJLCHhiYQ8o