W dążeniu do rozwoju sektora ekonomii społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  w Olsztynie realizuje działania na rzecz koordynacji ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim. Dla sprawnej koordynacji sektora tworzymy sieci współpracy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej działających  w regionie, obejmujemy wsparciem podmioty ekonomii społecznej w docieraniu do szerszego rynku zbytu. Naszym zadaniem jest inicjowanie współpracy jednostek organizacji pomocy społecznej z podmiotami ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym. Tworzenie współpracy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z  jednostkami samorządu terytorialnego i  innymi podmiotami  lokalnymi w zakresie stosowania klauzul społecznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej. W związku z tym projekt  pozakonkursowy skierowany jest do  400 pracowników lokalnych i regionalnych podmiotów  działających na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Harmonogram wydarzeń organizowanych w ramach projektu „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach” na rok 2018.Harmonogram_projektu_Ekonomia_społeczna_na_Warmii_i_Mazurach_na_2018_rok.pdf

Miesiąc 2018r

lp

Data spotkania/ konferencji

Temat spotkania/konferencji/wydarzenia

 

styczeń

1.

Cały styczeń

1. Monitoring Wojewódzkiego Programu Rozowju Ekonomii Społecznej:

2. Opracowanie dokumentacji związanej z ewaluacją OWES

3. Ogłoszenie o naborze wniosków do Zakupu prospołecznego

4. Wprowadzenie zmian do Regulaminu konkursów samorząd przyjazny.

 
 

luty

1.

2 luty 2018

Spotkanie monitoringowe OWES Olsztyn

 
 

marzec

1.

23 marca 2018

Spotkanie powiatowych zespołów ES dla 60 osób

 
 

kwiecień

   

 

 

1.

11 kwietnia 2018

Spotkanie Kapituły „ Zakup prospołeczny” - Spotkanie Kapituły dot. konkursu „Samorząd, biznes, szkoła przyjazne ES”

 

2.

 

 

 
 

maj

1.

 maja 2018

Spotkanie RKRES dla 25 osób

 

2.

24-25 maja 2018

Spotkanie wzmacniające Sieć podmioty reintegracyjne

 

czerwiec

1.

8 czerwca 2018

Organizacja Warmińsko Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną

 

2.

11 czerwca 2018

Spotkanie monitoringowe OWES Ełk

 

3.

26-29 czerwca 2018

Wizyta studyjna do Włoch

 
 

Lipiec

1.

Cały lipiec 2018

Praca nad  Biuletynem

 
 

Sierpień

1.

Cały sierpień  2018

Praca nad  Biuletynem

 
 

wrzesień

1.

13-15 września 2018

 

3-dniowe spotkanie OWESów z Polski Wschodniej na Warmii i Mazurach

 

 

2.

3.

 

21 września 2018

26-28 września 2018

 

 

Wizyta studyjna dla przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych

Wizyta studyjna dla przedstawicieli JST do woj. małopolskiego oraz świętokrzyskiego

 

 

 
 

Październik

1.

3 października 2018

Spotkanie z nauczycielami „Ekonomia społeczna w szkole”

 

2.

11-12 października 2018

Wizyta studyjna dla OPS

 

3.

18-19 października

Regionalna platforma współpracy na rzecz ES  

 

 

Listopad

 

 

 

Grudzień

1.

6 listopada 2018

Spotkanie branżowe dla PES

 

2.

21 listopada 2018

Spotkanie RKRES

 

3.

 

1

30 listopada

 

  7 grudnia 2018

Spotkanie monitoringowe OWES Elbląg

 

Spotkanie nauka-biznes-ekonomia społeczna

 

 

 

.