1) Zapytanie_ofertowe_ekspert_z_zakr.pdf 2) Formularz_ofetowy-_ekspert_budowanie_powiązań_pomiedzy_PES_a_biznes.pdf-ekspert- prelegent na konferencję Współpraca Nauki - Biznesu- Ekonomi Społeczna w dniu 7.12.2018 r.

1)Zapytanie_ofertowe_moderator_.pdf 2) Formularz_ofetowy-_moderator.pdf  -moderator na konferencję Wspópraca Nauki - Biznesu- Ekonomii Społeczna w dniu 7.12.2018 r.

1) zapytanie_ofertowe_13.11.pdf   2)Formularz_ofetowy-_ekspert_Podkarpacki_model.pdf- ekspert  dot. podkarpackiego modelu aktywizacji ON na spotkanie Platformy Reintegracyjnej na 22-23.11.2018 r.

1) Zapytanie_ofertowe_ekspert.pdf zapytanie ofertowe dot. eksperta z RODO na spotkanie Platformy Reintegracyjnej do końca dnia 12.11.2018 r. 2) Formularz_ofertowy.pdf  3) Formularz_ofetowy-_ekspert.doc

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136317-archiwalne (rozstrzygnięte)-organizacja usługi hotelowej oraz restauracyjnej dla PES w woj. warmińsko-mazurskim

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1133502- archiwalne (rozstrzygnięte)- organizacja usługi hotelowej oraz restauracyjnej dla JST z  woj. warmińsko-mazurskiego

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1133091- archiwalne (rozstrzygnięte).-usługa doradztwa eksperckiego z zakresu stosowania klauzul społecznych dla przedstawicieli JST

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1132834  archiwalne (rozstrzygnięte).organizacja kompleksowej wizyty studyjnej dla PES do woj. warmińsko-mazurskiego

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1132659  - archiwalne (rozstrzygnięte). - przedmiotem zamówienia jest projekt, skład, redakcja i druk biuletynu  ekonomii społecznej

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1132273-  archiwalne (nierozstrzygnięte) organizacja usługi hotelowej oraz restauracyjnej dla PES w woj. warmińsko-mazurskim

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1121279--archiwalne (rozstrzygnięte)-.organizacja kompleksowej wizyty studyjnej dla PES do woj. warmińsko-mazurskiego

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1121272 --archiwalne (rozstrzygnięte)-organizacja kompleksowej wizyty studyjnej dla JST do woj. małoplskiego oraz świętokrzyskiego

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1121198  archiwalne (nierozstrzygnięte)- usługa doradztwa eksperckiego z zakresu stosowania klauzul społecznych dla przedstawicieli JST

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1121191 - -archiwalne (rozstrzygnięte)- usługa doradztwa eksperckiego z zakresu zlecania zadań dla przedstawicieli JST

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119214 - archiwalne (rozstrzygnięte).-usługa doradztwa eksperckiego z zakresu  tworzenia lokalnych planów rozwoju usług społecznych JST

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118598  archiwalne (nierozstrzygnięte)- organizacja kompleksowej wizyty studyjnej dla PES do woj. warmińsko-mazurskiego

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118618 -archiwalne (nierozstrzygnięte).- organizacja kompleksowej wizyty studyjnej dla JST do woj. małoplskiego oraz świętokrzyskiego

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1116321 archiwalne (nierozstrzygnięte)- .-usługa doradztwa eksperckiego z zakresu zlecania zadań dla przedstawicieli JST

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1116298 archiwalne (nierozstrzygnięte)- -usługa doradztwa eksperckiego z zakresu stosowania klauzul społecznych dla przedstawicieli JST

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1114551 - archiwalne (rozstrzygnięte) - moderator na konferencję Warmińsko-Mazurskie Dni Ekonomii Społecznej w dniu 8.06.2018 r.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1111658-   archiwalne (nierozstrzygnięte) usługa doradztwa eksperckiego z zakresu  tworzenia lokalnych planów rozwoju usług społecznych dla JST

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1111681 -archiwalne (nierozstrzygnięte)- usługa doradztwa eksperckiego z zakresu zlecania zadań dla przedstawicieli JST

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1111700 -archiwalne (nierozstrzygnięte)- usługa doradztwa eksperckiego z zakresu stosowania klauzul społecznych dla przedstawicieli JST

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1110829  - archiwalne (nierozstrzygnięte)- moderator na konferencję Warmińsko-Mazurskie Dni Ekonomii Społecznej w dniu 8.06.2018 r.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1110679 - archiwalne (rozstrzygnięte)

Zapytanie_ofertowe_Statuetki.pdf-  archiwalne (rozstrzygnięte)

Zapytanie_ofertowe_dot._moderatora_Konferencja.pdf-archiwalne (nierozstrzygnięte)

Zapytanie_ofertowe_dot._eksperta_Konferencja.pdf-archiwalne (nierozstrzygnięte)

Zapytanie_ofertowe_dot._eksperta_Platforma_.pdf -archiwalne (rozstrzygnięte)

Zapytanie_ofertowe_Zaproszenia.pdf- archiwalne (nierozstrzygnięte)

Zapytanie_ofertowe_ekspert_Rewitalizacja.pdf Formularz_ofertowy_eksperta.pdf archiwalne (nierozstrzygnięte) 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1093600 archiwalne (rozstrzygnięte)

 Zapytanie_ofertowe_catering_13_12_17.doc - archiwalne (rozstrzygnięte)

Zapytanie_ofertowe_usługa_cateringowa_11.12.2017.doc -archiwalne (nierozstrzygnięte)

Zapytanie_ofertowe_catering_5_12_17.docx -archiwalne (nierozstrzygnięte)

Zapytanie_ofertowe_ekspert_28.11.2017.docx   - archiwalne (rozstrzygnięte)

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1070278 - archiwalne (nierozstrzygnięte)

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1069807 - archiwalne (rozstrzygnięte)

 https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1068977-archiwalne (nierozstrzygnięte)

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1067919-archiwalne (nierozstrzygnięte)

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1066999-archiwalne (rozstrzygnięte)

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1067033-archiwalne (nierozstrzygnięte)

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1064440-archiwalne (nierozstrzygnięte)

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1062649-archiwalne (rozstrzygnięte)

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1059956-archiwalne (rozstrzygnięte)

 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1059097-archiwalne (rozstrzygnięte)

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1058773-archiwalne (rozstrzygnięte)

http://bip.warmia.mazury.pl/zamowienie/430/projekt-sklad-redakcja-i-druk-biuletynu-informacyjnego-o-ekonomii-spolecznej.html- archiwalne (rozstrzygnięte)

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1054462- archiwalne (rozstrzygnięte)